Zemné a výkopové práce

prejsť na zemné práce

Ak už plánujete akúkoľvek stavebnú činnosť (stavba domu, príprava alebo oprava kanalizácie, zmena výzoru pozemku, hĺbenie žumpy či bazéna, úprava vodného toku a ďalšie) budete vykonávať množstvo zemných prác.

Vo všeobecnosti sú prvou stavebnou činnosťou na pozemku a podľa ich náplne ich vieme rozdeliť na prípravné, hlavné a dokončovacie práce. 

Prípravné práce zahŕňajú prípravu pozemku na realizáciu stavby, čo zahŕňa odstránenie vrchnej časti pôdy (20-30 cm), prípravu základov a položenie inžinierskych sietí. Hlavná časť obsahuje výkopové práce a dokončovacie práce sa zameriavajú na posledné úpravy pozemku ako humusovanie a zatrávňovanie.

Firma DABU vám ponúka svoje služby vo všetkých troch fázach zemných prác. 

 

Zemné a výkopové práce, ktoré vám zabezpečíme

Výkopové práce pri stavbe domu

  • zrovnanie a príprava terénu, hĺbenie základov stavby

Búracie práce a rozbíjanie betónu

  • pomocou kladiva pripojeného k traktorbagru Komat‘su
  • roztlačenie povrchu parkovísk, chodníkov a domov 

Hĺbenie žúmp a kanalizácii

  • pomocou traktorbagra  alebo minibagra Komat‘su s možnosťou odvozu zeminy

 

Odvoz odpadu

  • K dispozícii máme kontajnery o veľkosti 5 m3 alebo 7 m3
  • Odpad vozíme na skládku odpadu Mechovičku a Bojnú, alebo na inú vopred určenú lokalitu
  • Prenájom kontajnera do 5 dní je zadarmo, po 5 dňoch si účtujeme 1 €/ deň

Stavba domov

  • v roku 2018 sme dokončili stavbu šiestich malých, rodinných domčekov v radovej zástavbe a plánujeme v tom pokračovať

Vyrovnávanie povrchu dvorov alebo trávnikov a pokladanie zámkovej dlažby

 

Výstavba rybníkov a bazénov + regulácia vodných tokov

 

Požičajte si pracovné vozidlo od nás!

 

Ak potrebujete ku realizácii vášho projektu špeciálne vozidlo, sme pripravení vám pomôcť. Firma DABU ponúka okrem samotných zemných prác aj požičanie špecializovaných vozidiel na prepravu materiálu a jeho manipuláciu, výkopové práce alebo odvoz zostatkového materiálu. Stačí si vybrať potrebný model z vozového parku.

vybrať vozidlo

Máte záujem o naše služby zemných prác?

Napíšte nám vašu požiadavku alebo zavolajte na +421 905 447 122

Share This